CAD/
CAM
CAD/CAM je računalom potpomognuto oblikovanje i izrada. Digitalizacija i prednosti koje je unijela u rad, inspiracija je za daljnje istraživanje tog širokog područja.

CAD/CAM

Smanjenje broja faza pri računalnoj izradi protetskog rada uvelike skraćuje vrijeme izrade i smanjuje mogućnosti pogrešaka na minimum.

Kvalitetno korištenje novih materijala kao i kontrola kvalitete izrade podižu kriterije na visoku razinu.
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
1/12

CAD/oblikovanje

project img

CAM/izrada

project img
sljedeće

RADOVI