Radovi

METAL KERAMIKA

Metal-keramički radovi se izrađuju iz kobalt-krom i zlato-platinskih slitina koristeći se pritom metodama lijevanja, laserskog printanja i glodanja metala.
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
1/7