Radovi

TOTALNE PROTEZE

Totalne proteze se izrađuju od novih generacija akrilata uz korištenje višeslojnih garnitura zuba.
placeholder
placeholder
1/2
Sljedeće

METAL KERAMIKA